POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU PANI AJURWEDA.PL

INSTYTUT MINDWELLNESS KAROLINA KLEPACKA jest podmiotem gospodarczym pod nazwą i adresem: INSTYTUT MINDWELLNESS KAROLINA KLEPACKA 

Al. Jana Pawła II 61 lok 205, 01-031 Warszawa i ten podmiot odpowiada za prowadzenie sklepu www.paniajurweda.pl

INSTYTUT MINDWELLNESS przetwarza Dane Osobowe Użytkowników 

sklepu www.paniajurweda.pl jako ich administrator.

JAK PRZETWARZAMY DANE

Jako administrator  przetwarzamy dane użytkownika sklepu, między innymi po to, aby umożliwić proces założenia konta i dokonania zakupu oferowanych produktów fizycznych oraz cyfrowych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzamy Dane, w następujących sytuacjach:

 • aby wykonać umowę, którą zawieramy z Użytkownikiem sklepu w momencie akceptacji regulaminu oraz dokonanego przez Użytkownika zakupu w sklepie internetowym
 • odpowiedzieć na zadane przez Użytkownika pytanie. Wówczas podstawą jest zgoda Użytkownika wyrażona zainicjowaniem kontaktu oraz uzasadniony interes Administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na pytania, które zostało zadane
 • dokonać wysyłki newslettera z ofertami handlowymi tylko wówczas, gdy użytkownik wyraził wyraźną zgodę na otrzymywania od nas e-maili informacyjnych
UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Udostępniamy dane Użytkownika sklepu jedynie podmiotom trzecim, które udzielają nam pomocy lub wsparcia w charakterze podmiotów przetwarzających lub osobnych administratorów, tj. biuro księgowe, firma hostingowa, firma kurierska.

PRAWA UŻYTKOWNIKA SKLEPU

Użytkownik sklepu ma prawo do dostępu, poprawiania lub usuwania swoich Danych Osobowych oraz złożenia do organu nadzorczego skargi związanej z ich przetwarzaniem. W niektórych przypadkach ma również prawa, na przykład do wycofania zgody, sprzeciwienia się użyciu danych lub do ich przenoszenia, jak wyjaśniono szczegółowo poniżej.

Zachęcamy do zapoznania się z wersją rozszerzoną Polityki Prywatności opisaną poniżej, aby dokładnie zrozumieć sposób, w jaki będziemy przetwarzać Dane Osobowe i jak użytkownik sklepu może realizować swoje prawa z tym związane.

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Poniższy dokument określa najważniejsze zasady przetwarzania danych, ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego PANI AJURWEDA.PL.

Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację wszystkich zasad stosowanych przez INSTYTUT MINDWELLNESS.

użytkownik sklepu jest proszony o zapoznanie się z poniższymi zasadami zanim rozpocznie korzystanie z naszych usług.

I. Definicje
 1. Administrator – oznacza podmiot przetwarzający dane osobowe, którym jest 

INSTYTUT MINDWELLNESS KAROLINA KLEPACKA Al. Jana Pawła II 61 lok 205 01-031 Warszawa  NIP:5272150928, REGON:015138333

 1. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze Sklepu.
 2. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Sklepu.
 3. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Sklepu, np. Pixel Facebooka.
 4. Kupujący – Osoba dokonująca zakupów w Sklepie niezależnie od formy prawnej takiej działalności.
 5. Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.
 6. Produkt – towar oferowany w sklepie internetowym.
 7. Sklep – sklep online znajdujący się pod adresem: https://www.paniajurweda.pl/
 8. Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej.
II. Zakres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe:

 1. Dla celów analitycznych. W celu prowadzenia statystyk korzystania ze Sklepu, ulepszania i ułatwiania korzystania oraz zapewniania bezpieczeństwa informatycznego.
 2. Dla celów realizacji umowy. W celu przyjęcia zamówienia, przygotowania produktu do wysyłki, doręczenia go Kupującemu oraz jeśli jest to konieczne, w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniach przed sądami i innymi organami państwowymi.
 3. Dla celów udzielenia odpowiedzi. W celu obsługi zapytań, wniosków i ewentualnych skarg.
 4. Dla celów wysyłki newslettera. W celu wysyłania ofert handlowych za wyraźna zgodą Użytkownika na otrzymywanie tego rodzaju informacji.
 5. Dla prowadzenia Konta. W celu umożliwienia założenia Konta Użytkownika w sklepie oraz jego uwierzytelniania.
III. Sposób przetwarzania danych
 1. Administrator zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzania danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
 2. Administrator przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba, że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, Administrator przetwarza do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
 3. Użytkownik ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator oświadcza, że:
  1. przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem,
  2. zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Dostęp do danych osobowych posiada Administrator, pisemnie upoważnieni pracownicy Administratora, współpracownicy Administratora oraz firmy świadczące usługi na jego rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się wyłącznie w celu i zakresie określonym przez Administratora.
 6. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
 7. Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych przez siebie danych.
IV. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych
 1. Administrator nie udostępnia, nie sprzedaje, ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub, gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jego imieniu. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych
 3. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług, tj. firmie hostingowej w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, firmie księgowej w celu prowadzenia dokumentacji księgowej oraz firmie kurierskiej celem realizacji usługi logistycznej.
 4. Dane osobowe są udostępniane podmiotom zewnętrznym tj. ING Bank Śląski S.A. oraz Pay U  celem realizacji zapłaty w sklepie internetowym.
 5. W przypadku, gdy podanie przez Użytkownika danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
 6. W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
 7. W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
V. Pliki cookies
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. marketingowych (remarketing)
  3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
  4. zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
 3. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  2. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
  3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
  4. Chrome:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
  5. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL.
VI. Inne technologie

Administrator stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony, tj.

 1. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Sklepu
 2. piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych.
VII. Logi serwera
 1. Korzystanie ze Sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Sklep.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

W przypadku pytań i opinii dotyczących Polityki oraz przetwarzania danych prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: karolina@paniajurweda.pl

Easysoftonic
X